Grób w Grodźcu

Grób księdza Piotra Sikory, głównego założyciela wioski Piotrówka, znajduje się na cmentarzu w Grodźcu. Grób ten wraz z tablicą nagrobną został w 2000 roku odrestaurowany przez potomków współzałożycieli wioski.