Spotkanie członków 2020

W ramach naszego dorocznego Zebrania Walnego Członków 14.03.2020 zgodnie z porządkiem rotacyjnym dotychczasowy Zarząd został zwolniony od pełnionych obowiązków, wspólnie omówione zostały wydarzenia ostatnich lat oraz żywo debatowana była przyszłość Stowarzyszenia. Skupiono się tutaj głównie na strategiach, które uczyniłyby Stowarzyszenie atrakcyjnym dla nowych członków. Z powodu pandemii, spotkanie odbyło się w małym gronie. Mamy nadzieję, że Państwo macie się dobrze, oraz że w kolejnym roku będziemy mogli spotkać się tak jak dawniej.