O nas

Serdecznie witamy na stronie Stowarzyszenia zarejestrowanego wspierającego Piotrówkę!

Stowarzyszenie wspierające porozumienie polsko-niemieckie i współpracę z Piotrówką (Petersgrätz) jest stosunkowo „młodym” Stowarzyszeniem. Zostało ono założone 2 lipca 2005 roku w Norymberdze przy okazji niemieckiego spotkania Ślązaków. Stowarzyszenie realizuje wyłącznie i bezpośrednio cele charytatywne i jest aktywne na terenie całego kraju. Siedzibą Stowarzyszenia jest Oberschweinbach w powiecie Fürstenfeldbruck.

Stowarzyszenie wyraża swoje cele całkiem dokładnie poprzez swoją nazwę. Przede wszystkim powinny być pielęgnowane partnerstwa szkół, ożywiane partnerstwo z obecną polską społecznością, badana historia rodzinna Piotrówki i jej macierzystych społeczności na Śląsku i w Czechach, poszukiwane kontakty z byłymi jej mieszkańcami i ich potomkami, zbierane współczesne relacje świadków oraz udzielane wsparcie przy konserwacji istniejących zabytków.

Piotrówka to wyjątkowe miejsce na Górnym Śląsku. Została ona założona w 1832 roku przez ewangelickich Braci Czeskich. Od roku 1740 król pruski Fryderyk Wielki wpuścił do swojego kraju ewangelickich uchodźców religijnych. Początkowo osiedlili się oni w Husińcu koło Strzelina. Grodziec został założony na Górnym Śląsku w 1752 roku. Gdy i tam zrobiło się mało miejsca, pojawiła się Piotrówka, jako swoista „filia”. 60 kolonistów przygotowało ziemię, zbudowało domy i drogi. W roku 1891 Piotrówka stała się samodzielną parafią a w 1892 zbudowano kościół protestancki. W referendum z 20 marca 1921 roku 79% ludności opowiedziało się za pozostaniem pod władzą niemiecką. W roku 1932 z 1535 mieszkańców 1225 było ewangelikami. W między czasie w miejscowości osiedliło się wielu katolików. Nabożeństwa w kościele odbywały się w języku czeskim, niemieckim i polskim. 21 stycznia 1945 roku do Piotrówki wkraczają wojska rosyjskie. Po 26 marca do miasta przybywa polska administracja, a stanowisko burmistrza obejmuje Piotr Dada. Na początku odgrywa on złą rolę. Podczas wypędzania Niemców część polskich mieszkańców i pracowników administracyjnych występuje bardzo brutalnie wobec ewangelików. Pojedyncze osoby zostają zamordowane, przewożone do obozu jenieckiego w Błotnicy Strzeleckiej i są torturowane. Niektórzy potomkowie Braci Czeskich zostają „przesiedleni” do Czechosłowacji. Polacy z Połazycz, które obecnie są częścią Ukrainy (Rodatychi) przejmują domy wysiedlonej ludności.

Stowarzyszenie ze swoimi aktualnie 30 członkami z różnych zakątków Niemiec nawiązało od razu po swoim założeniu dobry kontakt z osobami reprezentującymi społeczność Jemielnicy, miejscowym pastorem oraz mieszkańcami. Część członków-założycieli Stowarzyszenia udała się do miejsca swoich przodków w 2005 roku i nawiązała tam pierwsze kontakty. Powstał pomnik założyciela wioski, tablice pamiątkowe ku pamięci pierwszego proboszcza w Piotrówce i historii cmentarza. W 2015 roku został odnowiony pomnik wojenny w wiosce, opieki nad którym przez kolejne lata podjęło się lokalne Stowarzyszenie. Nasze Stowarzyszenie jest ściśle związane z tamtejszą lokalną szkołą, która bierze udział w konkursach uczniowskich w Bawarii (często stając na podium). Członkowie naszego Stowarzyszenia udostępnili książki i materiały do nauki niemieckiego, przedszkole otrzymało zabawki. Lokalne Stowarzyszenie Odnowy Wsi Piotrówka jest wspierane materialnie. Dla lokalnego Proboszcza Stowarzyszenie Petersgrätz jest lojalnym partnerem w wielu projektach w prowadzonym przez niego kościele. Niezależnie od tego, czy chodziło o renowację wnętrza, instalację grzewczą, odnowę organów, nasze Stowarzyszenie wyciągało pomocną dłoń. Pastor posiada jeszcze rejestr chrztów z lat od 1881 do sierpnia 1935 roku zapisany pięknym, starym niemieckim pismem. Dwóch członków Stowarzyszenia dokonało jego transkrypcji na współczesny język niemiecki. W ten sposób możliwe jest udzielenie informacji na konkretne pytania zainteresowanym byłym mieszkańcom wioski lub badaczom historii rodziny. Społeczność docenia pracę Stowarzyszenia Petersgrätz poprzez coroczne zaproszenia na dożynki. Nasi członkowie są tam mile widzianymi gośćmi honorowymi.

W 2019 roku wieloletni Prezes Stowarzyszenia Petersgrätz przekazał swoje obowiązki młodszemu pokoleniu. Kierunek działania wyznacza teraz Stowarzyszeniu dr Daniel Franzkowski. Dzięki znajomości języka polskiego i czeskiego posiada on najlepsze predyspozycje do podejmowania nowych wyzwań i realizacji nowych pomysłów. Stowarzyszenie jest otwarte na nowe osoby zainteresowane członkostwem w jego ramach. Struktura wiekowa znacznie wzrosła. W międzyczasie powstają pierwsze połączenia z Czechami, z miejscami pochodzenia ówczesnych uchodźców religijnych. Czy znajdzie do nas drogę ktoś z tamtych pierwotnych Czechów (Boehmen)? Może znasz Czytelniku kogoś o nazwisku Sterik, Horak, Kratochwil, Bredel, Dlugosch, Skrowny, Kaudelka, Giesa, Deditius, Neveczerzel, Standera, Pega, Utikal, Duschek, Nowak, Scherne, Radimerski, Sezik, Kautetzki, Franz, Spura, Karliczek, Foltin, Krassni, Neumann, Swoboda, Gatzka, Adamira, Malli, Obstroj, Richter, Krassa, Jellen, Mühlheim, Glensky, Kleinert, Prohaska, Schreiber, Malik, Viertel. To są nazwiska pierwszych mieszkańców tej wioski. Z pewnością istnieją osoby zainteresowane historią, które zechcą nas wesprzeć. Ta szczególna historia inspiruje i potrzebuje Cię!

Historia miejscowości i jej pierwszego pastora została udokumentowana w dwóch książkach wydanych przez Stowarzyszenie. W 2009 pojawiła się publikacja „Petersgrätz” a w 2012 „Pastor Piotr Sikora”, biografia pierwszego założyciela wioski i pierwszego proboszcza parafii Piotrówka. Ten ostatni tytuł ukazał się w językach polskim, niemieckim i czeskim (jako jeden tom).

Ustanowienie i rejestracja Stowarzyszenia wspierającego w 2005 roku, roku współpracy niemiecko-polskiej, wnosi nieustannie wkład w porozumienie międzynarodowe. Założone na terenie Republiki Federalnej Niemiec przez potomków założycieli wsi Piotrówka (Petersgrätz) z powiatu Strzelce Opolskie, województwa opolskiego na Górnym Śląsku oraz dzisiejszych mieszkańców Piotrówki Stowarzyszenie realizuje m.in. następujące cele:

  • wspierania kultury, komunikacji i sieci kontaktów w zakresie niemiecko-polskiej pracy z młodzieżą
  • wspierania edukacji, spotkań oraz partnerstwa szkół, miast i społeczności
  • zachowania i zgłębiania historii ojczystej miejscowości Piotrówka i jej parafii
  • gromadzenia i pielęgnowania ojczystego śląsko-czeskiego dziedzictwa kulturowego, zwyczajów i historii
  • pomocy w utrzymaniu pomników w Piotrówce i Grodźcu (Friedrichsgrätz)

Realizację konkretnych celów Stowarzyszenia umożliwia pobierana od jego członków roczna opłata członkowska oraz zbierane darowizny. Stowarzyszenie realizuje wyłącznie i bezpośrednio cele charytatywne i jest zarejestrowane w niemieckim rejestrze stowarzyszeń.