Projekt Historia Piotrówki – naszym bogactwem

Podczas październikowej wizyty reprezentacji naszego Stowarzyszenia w Piotrówce mieliśmy okazję zobaczyć z jak dużym zaangażowaniem członkowie Stowarzyszenia Odnowy Wsi prowadzą prace renowacyjne w budynku dawnego przedszkola. Ich celem było utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców wioski a w jednym pomieszczeniu stałej ekspozycji dotyczącej przeszłości Piotrówki, o czym donosiliśmy w naszym raporcie. Aby zgromadzić eksponaty do tej wystawy poproszono mieszkańców Piotrówki o przejrzenie rodzinnych albumów, odnalezienie starych dokumentów lub śladów przeszłości w innej postaci oraz ich udostępnienie. Tak zgromadzone materiały zostały opracowane i dnia 30 października 2019 roku oficjalnie zaprezentowane publiczności podczas otwarcia ekspozycji „Historia Piotrówki – naszym bogactwem”.

Projekt Stowarzyszenia Odnowy Wsi ma umożliwić i ułatwić poznanie dziejów Piotrówki, jej tradycji i gwary, wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim najmłodszym pokoleniom. Dlatego też uczniowie miejscowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego zostali aktywnie zaangażowani w przygotowanie tejże wystawy poprzez pomoc w porządkowaniu przestrzeni i układaniu fotografii i eksponatów. Poza tym, jeszcze przed otwarciem ekspozycji 24 i 25 października 2019 roku uczniowie klas V-VIII wzięli udział w warsztatach tematycznych „Historia Piotrówki – naszym bogactwem”, których celem było rozbudzenie u nich zainteresowania lokalną historią.

Informacje na temat tego projektu oraz źródeł jego finansowania wraz z licznymi zdjęciami można odnaleźć pod poniższymi linkami:

https://annaland.pl/2289/historia-piotrowki-naszym-bogactwem-w-ramach-dzialaj-lokalnie.html

oraz

https://annaland.pl/2381/podsumowanie-projektu-historia-piotrowki-naszym-bogactwem.html