Na uchodźctwie

W 1924 roku kaznodzieja Wspólnoty Braci Czeskich w Brnie Vladimir Mircan objechał na zlecenie reformowane Wspólnoty czeskie na Śląsku. Jego celem było zachęcenie tych wspólnot, do życia zgodznego z ich tradycją i szczególnej pielęgnacji języka ojczystego. Jednocześnie zdawał on sprawozdanie z życia w tych wioskach. Część o Piotrówce, która jest bardzo ciekawa, przetłumaczyła dla nas Anna Dragan. W swoim tłumaczeniu trzymała się ona świadomie oryginału. Podczas czytania należy wziąć pod uwagę, że został on napisany przed pond 100 laty. Nauczyciel „Bendrich Stribrny”, mój prapradziadek Friedrich Stribrny, był przez 30 lat nauczycielem w Petersgrätz. 50 Talarów, 4 morgi łąki i 8 morgów pola było jego wynagrodzeniem. Tego dowiedziałam się z tłumaczenia.

Kto zna język czeski, może przeczytać w oryginale. Ja niestety nie mogę, chociaż mój prapradziadek został sprowadzony z Husińca do Petersgrätz, ponieważ potrzebowano tam nauczyciela, który był w stanie nauczać po czesku.

Polecam przeczytanie tego informatywnego tekstu o dawnym Petersgrätz i jego mieszkańcach i dziękuję Annie za trud przekładu.

Hannelore Zanke.